m

Mijn portfolio

Onze mensenrechten in de Nederlandse politiek

Onze mensenrechten in de Nederlandse politiek, zijn deze wel genoeg beschermd? Een prangende vraag die de laatste jaren steeds meer aan de kaak gesteld wordt. Deze discussie laait nu vooral weer op tijdens de Covid-19-pandemie. In 1948 heeft de VN, in navolging op wat er met de mensheid in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd, de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) als besluit aangenomen. Dit om de mens in de toekomst te beschermen, tegen de horror situaties, die in deze oorlog hebben plaatsgevonden. De UVRM vormt de basis voor mensenrechteninstrumenten van de VN. Daarnaast de regionale organisaties als de Raad van Europa, de Organisatie van Amerikaanse Staten en de Afrikaanse Unie.

Wij van X-Codex zijn van mening dat de mensenrechten hier in de Nederlandse politiek op bepaalde punten niet worden beschermd en nageleefd, dat willen we graag uitdiepen. Wij willen iedereen via dit platform meer bewustzijn geven over deze situaties. Maar ook over hoe industriële machten in Nederland heersen en ons dermate brainwashen, zodat wij geen objectieve eigen keuzes meer maken. Doel van dit platform is niet gekleurde inzichten te geven, zodat men loskomt van de groep die blind regels opvolgt. Onze missie is dat wij eenieder weer voor zichzelf laten denken.

Grote zieners die problemen zagen aankomen omtrent mensenrechten en politiek zijn er altijd geweest

Aldous Leonard Huxley was een Engels-Amerikaans schrijver, essayist en dichter, die grote bekendheid verwierf. Een van zijn meesterwerken is Brave New World uit 1932 waarin Huxley een compleet technocratische maatschappij portretteert. Een samenleving waarin leven en dood voorgeprogrammeerd zijn, waar de bevolking door middel van drugs zoet gehouden wordt, en waar wisselende seksuele contacten tot norm verheven zijn. Hij schreef op 20 maart 1962 een jaar voor zijn dood deze tekst:

"There will be, in the next generation or so, a pharmacological method of making people love their servitude, and producing dictatorship without tears. So to speak, producing a kind of painless concentration camps for entire societies, so that people in fact have their liberties taken away from them. But will rather enjoy it, because they will be distracted from any desire to rebel by propaganda or brainwashing, enhanced by pharmacological methods. And this seems to be the final revolution".

Aldous Huxley was kennelijk een groot ziener, het voornaamste onderwerp in zijn werk was het onmenselijke aspect dat aan de wetenschappelijke vooruitgang verbonden zou zijn. Het is bijna overbodig te zeggen dat hij een groot fan was van mystieke religies zoals het Hindoeïsme en het Boeddhisme, religies die het bewustzijn vergroten. Al ons hele leven zijn we dagelijks meerdere malen gebrainwasht. Als wij met open ogen naar onze maatschappij kijken en hoe wij als mensen hier in functioneren, dan zijn wij dagelijks gebrainwasht en dit blijft ook zo. Dit door wat we lezen, meningen van anderen, reclames en ander soort propaganda. We laten dit ongemerkt een onderdeel zijn van onze ik, wie we zijn hoe we voelen en denken.

Dit gebeurt al vanaf onze opvoeding waarin we regels naleven van onze ouders en onze eigen “ik” systematisch wordt onderdrukt. Het is ons met de paplepel ingegoten zodat we veel voor waar aannemen, zonder vorming van eigen mening. Ook denken we hierdoor niet meer bewust na over wat wij zelf van situaties vinden. We zijn schapen die massaal de "herders" volgen. Hier en daar een groepering nagelaten die er alles aan doen om mensen wakker te schudden. Het wakker schudden gebeurt in mijn beleving vaak niet op een juiste manier, waardoor de boodschapper het grote publiek niet bereikt. De theorieën van deze groeperingen zijn vaak te overtrokken, met een verkeerde toon geschreven. Het lijkt meer op “conspiracy thinking”, dan op een juiste objectieve uiteenzetting. Alles wat overtrokken wordt, vindt geen gang naar het hart en wordt afgestoten zonder dat er echt naar geluisterd wordt. Mensen voelen zich gepusht in het aannemen van meningen van anderen en krijgen daardoor geen opvolging. Daarom zijn de “feel good” reclames altijd degene die het meest succesvol zijn in het brainwashen.

X-Codex een objectief platform, met als enig doel het vergroten van je bewuste denkpatroon, zodat jij weer voor jezelf opkomt

X-Codex is een platform voor mensen die weer bewust willen nadenken en eigen keuzes willen maken. Zoals gezegd maken wij ons sterk voor onder andere de misstanden in ons menselijk recht. Internationale mensenrechtenorganisaties zijn er duidelijk over. In Nederland zijn er te veel situaties waar de mensenrechten en burgerrechten onvoldoende worden nageleefd. Dat blijkt onder meer uit rapporten van het College voor de Rechten van de Mens en het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten. Enkele voorbeelden waarin de rechten van de mens in Nederland worden geschonden:

Het in sommige situaties niet mogen dragen van een hoofddoek op scholen of boerka’s in openbare functies en plaatsen. Denk aan het niet aannemen of ontslaan van homoseksuele leerkrachten. Het recht op weigeren van een homohuwelijk door ambtenaren. In het Nederlandse vreemdelingenbeleid, het terugzenden naar onveilige landen. Het niet beschikbaar stellen van de gezondheidszorg voor deze groep daarin worden vele mensenrechten geschonden. Het etnisch profileren van de politiemacht, maar ook vormen van pijnlijk in de boeien slaan. De privacy grenzen die worden overtreden in het aftappen van telefoons en mailverkeer. Uitlatingen op het internet, die mensen en bedrijven ernstig en vaak onterecht kunnen schaden of controle van werkgevers op privé mail en telefoonverkeer. We kunnen nog wel even doorgaan waar het in Nederland allemaal misgaat.

Weinig mensenrechteneducatie op onze scholen

De rechtsstaat is nooit af en zij behoeft constant onderhoud. ‘De mensenrechtensituatie in Nederland is de afgelopen vijf jaar verslechterd’, concludeerden drie en twintig mensenrechtenorganisaties in een rapport aan de Verenigde Naties. Pijnlijk is onder meer, zegt het rapport dat de minister van Buitenlandse Zaken andere landen mensenrechteneducatie voorschrijft. Dit terwijl in Nederland de kinderen nog steeds zeer moeizaam en beperkt les krijgen over mensenrechten. (Zie onze blog over mensenrechteneducatie in Nederland) Dus ook hier wordt het vergroten van ons bewustzijn tegengehouden en het recht op keuze en vrije wil, door gebrekkige objectieve informatie. Velen weten nog niet eens wat hun rechten als mens zijn. Concrete en voortdurende educatie op scholen zou dit sterk kunnen verbeteren. Het typeert de houding van de Nederlandse overheid die mensenrechten vooral ziet als exportproduct.

Hoe staat het met het recht op keuze en vrije wil in nederland

Het recht op keuze en vrije wil is onderdeel van onze mensenrechten. Wij van X-Codex maken ons op dit moment vooral druk over de gezondheid van de mens. De rol van de Nederlandse Politiek hierin en de immense beïnvloeding vanuit de farmaceutische industrie. Daar gaat het dus volgens ons behoorlijk mis. We zijn dermate beïnvloed in onze keuzes door subjectieve propaganda dat wij niet meer voor onszelf kunnen nadenken. In de gezondheidszorg zien wij grote misstanden! Wordt er wel toegang gegeven tot informatie die alle plussen en minnen uitlicht in de keuze van medicijnen en bijvoorbeeld vaccinaties? Dit alles is een verhit onderwerp op dit moment! Wij worden zonder schaamte door de Nederlandse regering opgeroepen om ons massaal te laten vaccineren. Waarin het nemen van een vaccinatie door Minister Hugo de Jonge is vergeleken met het nemen van een frikandelletje! Maar waar is de werkelijke voorlichtinger over alle bijwerkingen van deze vaccinaties? Hoe weten we de effecten van vaccinaties op de lange duur als er in een recordtempo een vaccin wordt ontwikkeld? Door Minister Rutte en Hugo de Jonge is vaak gesproken over vaccinatie paspoorten en verplichting tot vaccinatie. Waneer deze wet wordt aangenomen, schaadt dit onze rechten van de mens totaal. Deze wetsvoorstellen zijn tot voor kort tegenhouden en eenieder die dat in de Tweede Kamer heeft gedaan, verdient een grote pluim. Maar dat dit idee überhaupt in het brein van onze ministers aanwezig is, daar huiveren wij van. Er mag geen dwang zijn in het vaccineren op geen enkele manier! Het is ons menselijk recht om te kiezen voor deze vaccinatie of voor andere manieren om onze immuniteit te versterken.

Vitamine d3 en gezonde voeding, een verborgen optie

Vel artsen en immunologen roepen de regering op om de Nederlandse bevolking vitamine D3 in een hoge dosis te laten nemen. Dit omdat deze goedkope vitamine, Covid-19 minder ernstig laat verlopen en het de gang naar de IC voor een groot deel beperkt. Daarnaast is vitamine D3 voor vele andere lichaamsfuncties van groot belang. Artsen en wetenschappers vinden de Nederlandse regering nalatig in het voorlichten van de bevolking over het nut van deze vitamine, zie https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5205282/medische-experts-slik-uit-voorzorg-vitamine-d-tegen-corona. Maar waarom is de regering zo nalatig in het verstrekken van informatie over andere gezonde opties? Waarom propaganderen ze liever een vaccin dat honderden miljoenen kost, terwijl negentig tabletjes vitamine D3 à 25 microgram hooguit zeven euro kosten. Een vaccin wat een groot negatief effect kan hebben op onze gezondheid en dit de gezondheidszorg weer miljoenen kost. Terwijl bijvoorbeeld vitamine D3 je nu en in de toekomst alleen maar gezonder maakt! We begrijpen de eventuele noodzaak van een vaccin om een pandemie te beëindigen, ook dat vele groeperingen een vaccinatie gaan halen. Mar kies met de juiste kennis en voorlichting!

Waarom geen immuniteitversterkende campagnes vanuit de regering?

Waarom draait de regering geen immuniteitsversterkende campagnes, om ons werkelijk gezond te maken en zo laat blijven. Er zijn vele andere opties om onze immuniteit te sterken tegen dit virus! Zou het virus ons zo kunnen schaden als wij bewuster en gezonder waren geweest? Het is een mensenrecht om in alle goede opties in de gezondheidszorg voorgelicht te worden. Vooral hier worden onze mensenrechten in de Nederlandse politiek niet beschermd. Het nemen van vitamines zit zeer onterecht in alternatieve kwakzalverij verdomhoekje, dit kan en mag niet vinden wij. Vitamines zitten in onze voeding, dus we hebben ze nodig om gezond te blijven. Onze voeding is helaas lang niet meer voldoende nutriënt rijk dat het ons alle vitamines kan geven wat we nodig hebben.

Gezonde voeding is essentieel tegen het bestrijden van ziekten en zelfs kanker

Waar is in Nederland op grote schaal de voorlichting over gezondere voeding? We bedoelen dan niet de leefregels van het voedingscentrum, die enorm achterhaald zijn.  In onze blog over het voedingscentrum kun je onze weerstanden hier tegen lezen. https://xcodexfoundation.nl/blog/our-nutrition-center-is-totally-outdated. Gezonde voeding in het bestrijden van ziekten en zelfs kanker is essentieel, maar in het ziekenhuis krijgen we de grootste ellende te eten. Een ziekenhuis behoort een plek te zijn, waar patiënten voorlichting moeten krijgen over hoe men zich gezond kan houden. Educatie over hoe zij hun ziekte met goede, nutriëntvolle voeding kunnen bestrijden. Maar het absolute tegenovergestelde ligt tijdens onze ziekte en verblijf in een ziekenhuis op ons bord. Natuurlijk is hier ook een winst situatie aan de orde. Als een ziekenhuis je werkelijk gaat voorlichten, dan kom je niet meer terug in dat ziekenhuisbed en dat willen ze niet. Het beleid in een ziekenhuis is kostendrukkend en gezonde voeding is duur, temeer ook omdat onze overheid de belastingen op gezonde voeding steeds meer verhoogd.

We zitten dus in een vicieuze cirkel gevangen door een regering die ons niet juist voorlicht en daarnaast belastingen op gezonde voeding verhoogd!

We zitten dus in een vicieuze cirkel gevangen door een regering die ons niet voorlicht en daarnaast de belastingen op gezonde voeding verhoogd. Dus op die manier onze mensenrechten vanuit de Nederlandse politiek niet beschermd. Lees hierover verder in onze blog ‘Het kromme gezondheidsbeleid van onze overheid’.https://xcodexfoundation.nl/blog/the-crooked-health-policy-of-our-government/. De tijd is nu aangebroken dat veel moet gaan veranderen in onze gezondheidspolitiek. Deze loopt uitermate achter op de laatste wetenschappelijke onderzoek. Het is totaal discriminerend dat vele alternatieve wetenschappelijke feiten zomaar aan de kant gezet blijft als 'kul'. We roepen daarom de regering op om vanuit een veel breder perspectief voor onze gezondheid te gaan zorgen! Natuurlijk is dit in eerste plaats onze eigen verantwoording, maar als de regering systematisch juiste informatie voor ons weghoudt, dan is er eigenlijk geen keuze te maken en verantwoording te nemen. Campagnes zijn er vanuit de regering voor alles, kijk eens naar de vaccinatie campagnes! Waarom geen campagne over D3 en gezonde voeding? Leer ons op de juiste manier ons voeden! We stellen een adviesraad voor in holistische orthomoleculaire epigenetische voeding!

Think Different Government!

#politiek
#thecontentblonde

Welkom bij The Content Blonde, een gecertificeerd auteur, gespecialiseerd in blogs, columns, artikelen en content.